jacobs wonder
solo pianist & composer

Fall 2023 : Ballet of Life

 

Beloved, thank you for being part of my journey through music and life


Now that the sun is getting lower and is veiled by the autumn mist, the days are shorter again.  A busy time of harvest and preparation for the new spring begins.  We are also slowly transitioning into a period of winter, reflection and rest.  I need to deal with this very consciously and pay extra attention to meaning and reflection by spending a lot of time outside in nature.


My efforts over the past year have  resulted in new material. A new EP: “Ballet of Life” will be available online in March 2024 with the following solo piano pieces:
-  Ballet of Life (Dream on, dreamer)
-  Nocturne for April
-  Danse des étoiles, petit ange
- 10000 Reasons (piano cover)
- Ballad to an Angel (remastered 2023)                            - - F.Chopin - Prelude Opus 28.4

The album was mastered by Maria Triana. 

 

She is a renowned mastering engineer with a long track record of service at Sony Music, among others.  She has mastered award-winning material from many world stars (Sting, Britney Spears, Aretha Franklin) and I am really happy and honored with this collaboration. The title piece Ballet of Life from this new EP will be, succeeding Ballad to an Angel, online at the end of November 2023.  It is an arrangement of the piano piece 'Dream on, dreamer' by Judy Esther, of which she allowed me to use the beautiful melody.


The adaptation arose from the inspiration that emerged from the metaphor that our lives embrace a dance.  In the cadence of our existence there is a rhythm and a dance that can be exuberant and expressive.  It can also be subdued or contemplative.  It can be compared to our character and the twists and turns of our existence.  Sometimes we stumble and have to learn to dance again.  Sometimes we have to pick each other up and guide each other to get back in tune and move on.  I also believe that God wants to lead us in this dance.  Our part is to try to be sensitive to the good and continue to do so.  Let us not give up when we so often fail and seem hopeless.  The dance of life is difficult and unpredictable, but with good guidance things go much better.  He has your hand and won't let go, keep dancing.

Peace and best wishes,

 Jacob


Geliefde, bedankt dat je deel wilt uitmaken van mijn muzikale reis.


Nu de zon steeds lager staat en versluierd wordt door de najaar mist  zijn de dagen alweer korter. Er breekt een bedrijvige tijd van oogst en voorbereiding aan op de nieuwe lente. We gaan ook langzaam over in een periode van winter, van bezinning en van rust. Ik heb het nodig om daar heel bewust mee om gaan en extra aandacht te geven aan zingeving en beschouwing door veel tijd buiten door te brengen in de natuur.


Mijn inspanningen van het afgelopen jaar hebben mede mogen resulteren in nieuw materiaal. Maart 2024 zal de nieuwe EP: “Ballet of Life” online komen met de volgende solo piano stukken:
- Ballet of Life (Dream on, dreamer)
- Nocturne for April
- Danse des étoiles, petit ange
- 10000 Reasons (piano cover)
- Ballad to an Angel (remastered)                                      - F.Chopin - Prelude Opus 28.4


Het album is gemastered door Maria Triana. Zij is een gerenommeerd mastering engineer met een lange staat van dienst bij o.a Sony Music. Zij heeft award-winning materiaal van tal van wereldsterren gemasterd (Sting, Britney Spears, Aretha Franklin). Ik ben heel blij en vereerd met deze samenwerking.


Van deze nieuwe EP zal na Ballad to an Angel, het titelstuk Ballet of Life eind November 2023 online komen. Het is een bewerking van het pianostuk ‘Dream on, dreamer’ van Judy Esther waarvan ik wederom de prachtige melodie van haar mocht gebruiken.


De bewerking is ontstaan uit de inspiratie die vrijkwam uit de metafoor dat ons leven een dans omhelst. In de cadans van ons bestaan zit een ritme en een dans die uitbundig en expressief kan zijn. Ze kan ook ingetogen of beschouwelijk zijn. Ze kan vergeleken worden met ons karakter en de wendingen van ons bestaan. Soms struikelen we en moeten we opnieuw leren dansen. Soms moeten we elkaar oprapen en leiden om weer in de maat te komen en verder te kunnen. Ik geloof ook dat God ons in deze dans wil leiden. Ons deel is dat we proberen om gevoelig te zijn voor het goede en dat te blijven doen. Laten we niet opgeven als dat zo vaak niet lukt en hopeloos lijkt. De dans van het leven is moeilijk en onvoorspelbaar maar met goede leiding gaat het wel veel beter. Hij heeft je hand vast en laat niet los, blijf dansen.

Vrede en al het beste,

Jacob