jacobs wonder
solo pianist & composer

Christmas 2019                                           |                   Kerst 2019

Christmas 2019:
From Christmas to Christmas, with those eyes I suddenly look back on another year that has flown by.  It is an image that many recognize in a society in which goals and deadlines must be achieved, once achieved, we hurry quickly to the next goal. We are busy and maybe we don't take the time to rest for a few days at the end of another year. Between past and the future, too busy to guarantee and continue our standard of living.
How different it was when I look back on my early childhood, the 70s.  Christmas was, in addition to being  a child, much more special and authentic in my eyes.  What is it then?  A period that was special because life stood still, were expecting those two days, starting with an almost magical Christmas Eve.  The church, a child in a manger whose meaning I did not fully understand yet.  My parents though were exited in it and would read of it from the book of Lukas at home, then it must have been good news.  Christmas was real and was not about food and luxury.  We saw each other and played 'who finds the twisted light in the Christmas tree'. When the lights came back on again you had an happy and peacefull feeling.  Happy with each other, that child in the manger and the Christmas tree.  I was a child and always long back for a while for that family Christmas time.  We didn't have much but were actually richer than now perhaps. We met Jesus.


We wish you a blessed, caring and loving Christmas and healthy 2020


Jacobs Wonder

Kerst 2019:
Van Kerst naar Kerst, in dat licht besef ik plotseling dat er alweer een jaar voorbij is gevlogen. Het is een beeld wat velen herkennen in een maatschappij waarin doelen en deadlines behaald moeten worden. Eenmaal behaald, dan weer snel door naar het volgende doel. We zijn druk en nemen misschien helemaal geen tijd om een paar dagen stil te staan aan het einde van weer een jaar. Op de grens van verleden en toekomst alweer te druk met onze levensstandaard te borgen en voort te zetten.
Hoe anders was het als ik terug kijk op mijn vroege jeugd, de jaren '70. Kerst was toen, buiten dat ik kind mocht zijn, in mijn ogen veel specialer en authentieker. Wat is dat dan? Een periode die speciaal was omdat we een pas op de plaats maakten, in verwachting waren van die twee dagen, beginnend met een wel bijna magische kerstavond. De kerk, een kind in een kribbe waarvan ik de betekenis nog niet ten volle begreep. Mijn ouders waren er vol van en lazen thuis voor uit Lukas, dan moest het wel goed nieuws zijn. Kerst mocht nog echt zijn en ging niet om eten en luxe. We zagen elkaar en speelden 'wie het uitgedraaide lampje in de kerstboom vind'. Als de lichtjes dan weer gingen branden had je een blij en vredig gevoel. Blij met elkaar, dat kindje in de kribbe en de kerstboom. Ik was kind en verlang altijd wel even terug naar die familiekerst. We hadden het niet breed maar waren eigenlijk veel rijker. We ontmoetten Jezus.


Een gezegende, zorgende en liefhebbende Kerst en gezond 2020 gewenst


Jacobs Wonder